Shanga Aziz

Ordförande & Föreläsare
shanga@lockerroomtalk.se
073-435 19 44

Julia Frännek

Verksamhetschef
julia.frannek@lockerroomtalk.se
073- 360 19 44

Rogerio Silva

Utbildare
rogerio@lockerroomtalk.se
070-432 76 86

Leon Allinge

Samarbetsansvarig

leon.allinge@lockerroomtalk.se
072-302 12 27

LRT I MEDIA: