1. Vad gör Locker Room Talk?

Locker Room Talk är en icke vinstdrivande organisation som träffar killar 10-14 år i omklädningsrum, utbildar i jämställdhet och schyssta attityder för att stoppa skitsnacket och skapa en ny manlighet. H&M, Riksidrottsförbundet och Volvo Cars är några av de som stödjer oss. Vi jobbar även med ambassadörer som Jimmy Durmaz, Börje Salming och Zlatan som delade ut sitt första Number10-stipendium till vår organisation.

2. Varför utbildar ni unga killar?

Vi vet idag att många unga killar har svårt att våga vara sig själva på grund av de påhittade regler som finns på hur de ska vara och bete sig, för vissa kan omklädningsrummet till och med innebära en risk som kan komma att skada dem själva och/eller personer i deras omgivning.

Några effekter som orsakas av de påhittade reglerna är bland annat:

Killar och män väljer att inte prata med någon om känslor och sitt mående och lider därför i tysthet, vilket ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Män är i stora delar av världen överrepresenterade i självmordsstatistiken, och i Sverige är 70% av de som tar sitt liv män.

Killar får lära sig att våld är ett okej sätt att uttrycka sina känslor. 80% av dem som är misstänkta för misshandel är män.

Hur killar snackar om och med varandra, framför allt om kvinnor, förstärker attityder som bland annat leder till sexuellt våld, diskriminering eller förtryck av människor på grund av könstillhörighet. Psykologerna Matthew Oransky och Celia B Fisher har identifierat att grabbjargong och det nedvärderande snacket i de miljöer där unga män vistas,  kan utgöra en stor risk för att utveckla ett kränkande eller våldsamt beteende. 97% av dem som misstänks för sexualbrott i Sverige är män.

3. Hur kommer det sig att ni inte jobbar med att nå ut till tjejer och deras omklädningsrum?

Locker Room Talk startade utifrån erfarenheter från skitsnacket i killarnas omklädningsrum och har därför valt att börja där. Vårt uppdrag i vår organisation är att skapa en ny manlighet där killar kan vara på flera olika sätt.

4. Men det finns även skitsnack och förväntningar på hur tjejer ska vara?

Ja, Den stora skillnaden är att vi idag vet att snacket i tjejernas omklädningsrum inte leder till samma förödande konsekvenser i samhället som killarnas. Julia Rönnbäck, idrottsforskare på Malmös Högskola, har bland annat skrivit avhandlingen ”det är väl typiskt tjejer” där hon beskriver utmaningarna som finns bland idrottande baskettjejer och snacket som finns mellan dem.

Däremot vet vi idag att den stora skillnaden är att snacket i tjejernas omklädningsrum inte leder till samma förödande konsekvenser i samhället som killarnas.

Hur killar snackar om och med varandra, framför allt om kvinnor, förstärker attityder som bland annat leder till sexuellt våld, diskriminering eller förtryck av människor på grund av könstillhörighet. Psykologerna Matthew Oransky och Celia B Fisher har identifierat att grabbjargong och det nedvärderande snacket i de miljöer där unga män vistas,  kan utgöra en stor risk för att utveckla ett kränkande eller våldsamt beteende. 97% av dem som misstänks för sexualbrott i Sverige är män.

5. Hur startade Locker Room Talk?

Allting började med att vi skulle skulle starta ett UF-företag på gymnasiet. Men vi ville bidra med något mer än “doftljus och mobilskal”. Något som skulle kunna innebära förändring på riktigt.

Vi läste kommentarer till en artikel om en gruppvåldtäkt där flera män kritiserade kvinnorna, samtidigt som det pågick ett presidentval i USA där en av kandidaterna ursäktade ett kvinnoförnedrande uttalande med att det bara var ”Locker Room Talk”.

Utifrån våra egna erfarenheter av fördomar och en kvinnoförnedrande syn inom svensk idrott startade vi ett program för att lära nästa generations spelare om jämställdhet, schyssta attityder och hur vi tillsammans kan skapa en ny manlighet. För det är i omklädningsrummet allting börjar. Inte bara matchen, utan det handlar om snacket, kulturen och påhittade regler som formar killar. Påhittade regler som följer med ut i samhället och skapar skeva värderingar.

6. Vad är 8-veckorsprogrammet?

Enligt våra samtal med tränare saknade många av dem verktyg för att prata om jämställdhet och attityder. Här skapade vi ett långsiktigt och nära sätt att jobba. 30 minuter innan träningen möter vi spelarna i omklädningsrummet och ger det en bra början. En gång i veckan under åtta veckor.

Vi har lånat en hel del övningar från svensk idrott och kombinerat det med utbildning om jämställdhet.

Vi jobbar även med ny teknik. Vi har ett utbildningspass i Virtual Reality där killarna får ta på sig VR-glasögon och höra hur snacket kan låta när det är som värst för att därefter öva i rollspel på hur man kan säga ifrån på ett schysst sätt. Här blev vi bland annat inspirerade av projektet ”stand up” som Google hade med företaget Harmony Labs där de jämförde VR-teknik med att se videoklipp på datorn.

Målgruppen var barngrupper mellan 13-14 år och slutsatsen blev att de grupper som fick jobba med VR var mer benägna att säga ifrån när någonting oschysst hände jämfört med de som fick se video på datorn. Anledningen till detta är att man får komma in i sitt personliga space utan att bli störd av någon annan.

7. Vilka stödjer er?

Idag samarbetar vi bl.a. med Riksidrottsförbundet och idrottsdistriken runt om i landet, och vi får även stöd av Arvsfonden. Vi har Ambassadörer som Jimmy Durmaz och Locker Room Talk är även mottagare av historiens första Number10-stipendium. Ett stipendium instiftat av Svenska Fotbollförbundet, Volvo och beskyddare är ingen annan än Zlatan Ibrahimović.

8. Vad är målet?

Målet har alltid varit tydligt: En jämställd och trygg värld där alla känner frihet att vara sig själv. För att nå dit skapar vi nya sätt att jobba med jämställdhet och attityder som både skapar medvetenhet och är enkla att förstå.

9. Hur tas det emot av killarna?

Syftet med vårt arbete är att träffa killarna i ett förebyggande syfte. Många av de killar vi träffar har inte samma fördomar som exempelvis äldre på grund av att de inte har blivit påverkade av de påhittade reglerna på samma sätt. Det är en tacksam utgångspunkt för oss när vi ska hålla våra utbildningar.

10. Är skitsnacket tuffare i någon specifik idrott?

Nej inte enligt vår erfarenhet, utmaningarna ligger i när vi killar ses tillsammans och i första hand är det inte kopplat till idrotten.

11. Är skitsnacket mer vanligt i områden med invandrare?

Nej, det är inte vår erfarenhet. Vi har varit i omklädningsrum runtom i landet och den slutsats vi kan dra är att om man som klubb eller förening tidigare har jobbat med exempelvis frågor som berör Fair Play eller respekt underlättar det vårt arbete med Locker Room Talk.

12. Vem betalar era löner?

Locker Room Talk finansieras bland annat av projektmedel, privatpersoner och samarbetspartner.

13. Vart går pengarna?

Till vårt huvudsyfte, att skapa en ny manlighet. Där det bland annat krävs: Utbildning, forskning, information, råd och stöd, insamling och administrativa kostnader. Det krävs för att vi ska uppnå vårt mål om att utbilda alla 300 000 killar mellan 10-14 år som finns i Sverige idag.

14. Hur får vi LRT till vår skola / förening?

Kontakta oss på lockerroomtalk.se

15. Är Zlatan verkligen en bra förebild?

Zlatan är en stor förebild för många idrottskillar och att kunna lyfta att han tycker vårt arbete är bra i omklädningsrummet är viktigt för oss.

16. Får inga tjejer jobba på Locker Room Talk?

Alla är välkomna att söka sig till Locker Room Talk, vi utesluter inte någon.

17. Hur vet ni att ni gör skillnad på riktigt?

Vi har just nu inlett ett forskningsprojekt tillsammans med Riksidrottsförbundet där forskare inom såväl pedagogik som machokultur inom idrott kommer att följa vårt arbete in i omklädningsrummet och efter deras evidensbaserade forskning kommer kunna peka på hur stor skillnad vi kan uppnå med vårt arbete, men även hur vi i framtiden enkelt kan mäta resultaten i omklädningsrummet.

18. Finns ni i hela Sverige?

Locker Room Talk har flera olika utbildningar, workshops och föreläsningar som vi erbjuder med en geografisk spridning som skiljer sig från varandra. Läs mer på den specifika utbildningen som är av intresse och sök efter vilka regioner som är aktuella. 

19. Vilka idrotter riktar ni er till?

Vi riktar oss till alla lagidrotter.

Vill du lägga till en fråga till vår FAQ? Skicka den till oss.