Samarbetspolicy

Vid företagssamarbeten och partnerskapEtt samarbete mellan Locker Room Talk och ett företag kan se ut på många olika sätt. Locker Room Talk:s Code of Collaboration består av riktlinjer som är viktiga för oss.


Locker Room Talk vill samarbeta med progressiva företag som delar vår värdegrund och vår vilja att stoppa skitsnacket för att skapa en ny manlighet och en jämställd värld där alla människor känner frihet att vara sig själva. Vi vill samarbete med de företag som vill, vågar och tror på att gå ett steg längre än alla andra. Företag som inte backar för en utmaning och vill vara med att bidra till nästa generations idrottsutövare & förebilder. 


För oss är det viktigt att våra samarbetspartners:


• Vill verka för ett värderingsbaserat samarbete för båda parter.

• Har en trygg ekonomi.

• Följer och respekterar Locker Room Talk:s värdegrund.


Vi samarbetar inte med företag som:


• Bryter mot FN:s barnkonvention.

• Är involverad i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

• Har sin huvudsakliga näring i vapen eller pornografi.


Locker Room Talk kommer aldrig i ett samarbete uppmana till konsumtion av:


• Droger, alkohol, tobak eller spel (casino & betting). 


Vår vision är en jämställd värld där alla människor känner frihet att vara sig själva. Därför lägger vi stor vikt vid att värna om vårt oberoende och riskerar inte att låta oss styras av politiska intressen. Vi tar dock emot gåvor från företag/organisationer/personer även om de har en politisk tillhörighet. 


För att säkerställa att våra samarbetspartners lever upp till vår policy görs en anpassad bedömning för respektive företag. Vi grundar våra beslut på den helhetsbild med tillhörande information som samlas in för det specifika företaget.


Bedömningskriterier vi tar hänsyn till: 


• Företaget uppfyller riktlinjerna i  LRT:s samarbetspolicy 

• Företaget är progressivt och har en framåtsträvande anda 

• Företaget har en tydlig koppling till LRT:s kontaktytor och närliggande verksamhet