TESTAMENTERA

Ditt arv kan bidra till att skapa en grund för ett schysstare omklädningsrumsklimat. Via Goda Testamentet kan du få hjälp med såväl testamentsmallar och upprättande av testamente.

Om att skriva ett testamente

Genom att skriva ett testamente skapar du trygghet för dig och dina efterlevande genom att berätta vad du vill göra med din kvarlåtenskap. Enligt lag har dina bröstarvingar rätt till 50% av din kvarlåtenskap. Hur du vill fördela resten är upp till dig. Att skriva in Locker Room Talk i ditt testamente är enkelt och görs genom en formulering. Det finns dock vissa formkrav som gäller för att testamentet ska vara juridiskt giltigt.


Så gör du testamentet juridiskt giltigt

+ Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av den som upprättar testamentet.

+ Två personer ska gemensamt bevittna när testamentet skrivs under.

+ De två som bevittnar behöver inte få kännedom om innehållet.

+ De två som bevittnar får varken stå med som arvtagare i testamentet eller vara släkt med den som upprättar testamentet.

+ Skriv Locker Room Talk fullständiga juridiska namn ”Locker Room Talk”

+ Ange Locker Room Talk:s organisationsnummer: 16802511-3039

+ Om du inte vet exakt gåvobeloppet som du vill testamentera, ange exempel;  ”1% av mitt testamente ska gå till Locker Room Talk”