1. Vad gör Locker Room Talk?

Locker Room Talk är en svensk ideell organisation som vill skapa nästa generations förebilder och idrottsutövare genom att göra killarnas omklädningsrum till en tryggare plats så att de enkelt kan idrotta, mår bra och bli den bästa versionen av sig själv. Vi skapar målgruppsanpassade metoder med utgångspunkt inom lagidrotten- & skolans omklädningsrum för killar och deras ledare i jämställd idrott, värdebaserat ledarskap och emotionell intelligens. Vi identifierar andra rum som påverkar omklädningsrummet med anpassade metoder och jobbar med opinionsbildning för att uppnå en systemförändring i samhället på nationell och internationell nivå.

2. Varför utbildar ni unga killar?

Vi vet idag att många unga killar har svårt att våga vara sig själva på grund av de påhittade regler som finns på hur de ska vara och bete sig, för vissa kan omklädningsrummet till och med innebära en risk som kan komma att skada dem själva och/eller personer i deras omgivning. Några effekter som orsakas av de påhittade reglerna är bland annat: Killar och män väljer att inte prata med någon om känslor och sitt mående och lider därför i tysthet, vilket ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Män är i stora delar av världen överrepresenterade i självmordsstatistiken, och i Sverige är 70% av de som tar sitt liv män. Killar får lära sig att våld är ett okej sätt att uttrycka sina känslor. 80% av dem som är misstänkta för misshandel är män. Hur killar snackar om och med varandra, framför allt om kvinnor, förstärker attityder som bland annat leder till sexuellt våld, diskriminering eller förtryck av människor på grund av könstillhörighet. Psykologerna Matthew Oransky och Celia B Fisher har identifierat att grabbjargong och det nedvärderande snacket i de miljöer där unga män vistas, kan utgöra en stor risk för att utveckla ett kränkande eller våldsamt beteende. 97% av dem som misstänks för sexualbrott i Sverige är män.

3. Hur kommer det sig att ni inte jobbar med att nå ut till tjejer och deras omklädningsrum?

Locker Room Talk startade utifrån erfarenheter från skitsnacket i killarnas omklädningsrum och har därför valt att börja där. Vårt uppdrag i vår organisation är att skapa en ny manlighet där killar kan vara på flera olika sätt.

4. Men det finns även skitsnack och förväntningar på hur tjejer ska vara?

Ja, Den stora skillnaden är att vi idag vet att snacket i tjejernas omklädningsrum inte leder till samma förödande konsekvenser i samhället som killarnas. Julia Rönnbäck, idrottsforskare på Malmös Högskola, har bland annat skrivit avhandlingen ”det är väl typiskt tjejer” där hon beskriver utmaningarna som finns bland idrottande baskettjejer och snacket som finns mellan dem. Däremot vet vi idag att den stora skillnaden är att snacket i tjejernas omklädningsrum inte leder till samma förödande konsekvenser i samhället som killarnas. Hur killar snackar om och med varandra, framför allt om kvinnor, förstärker attityder som bland annat leder till sexuellt våld, diskriminering eller förtryck av människor på grund av könstillhörighet. Psykologerna Matthew Oransky och Celia B Fisher har identifierat att grabbjargong och det nedvärderande snacket i de miljöer där unga män vistas, kan utgöra en stor risk för att utveckla ett kränkande eller våldsamt beteende. 97% av dem som misstänks för sexualbrott i Sverige är män.

5. Hur startade Locker Room Talk?

Allting började med att två ungdomar skulle skulle starta ett UF-företag på gymnasiet i Finspång. När gymnasieleverna Rogerio Silva, 17, och Shanga Aziz, 18, på samhällsvetenskapliga programmet på Nya Bergska gymnasiet i Finspång 2016 försökte komma fram till vad de skulle starta för UF-projekt gick Shangas mobil varm av nyhetsnotiser. På kort tid hade han nåtts av tre nyheter som rörde våld mot kvinnor. I samma veva läckte också ljudinspelningar av Donald Trump ut, där han säger ’’grab them by the pussy’’ det vill säga att han ”tar tjejer på fittan” för att han är känd. Han och de som stöttar honom förklarade bort kritiken med att det var ”locker room talk” – det är helt enkelt sånt snack män har i omklädningsrummet, menade de. Projektet Rogerio och Shanga startade gick ut på att prata med unga killar i grupp, mer specifikt idrottslag, för att förebygga nedvärderande snack om kvinnor och HBTQI-personer. Projektet döptes till Locker Room Talk.

6. Vad är målet?

En jämställd och trygg värld där alla människor känner frihet att vara sig själva.

7. Hur används era medel?

Insamlade medel går i huvudsak till till arbetet för att stoppa skitsnacket i form av utbildning, forskning/konsultation, opinionsbildning, råd och stöd. Därutöver går stödet till insamlingsarbete, marknadsföring och till ledning, planering och övrig administration.

8. Hur kan vi ta del av er utbildning?

Boka gärna en kostnadsfri demonstration med oss via vår hemsida så berättar vi mer om vilka metoder som vi tror passar era behov.

9. Är Zlatan verkligen en bra förebild?

Vi är tacksamma över att idrottsprofiler lyfter och stödjer Locker Room Talk. Däremot är Zlatan inte en officiell ambassadör för verksamheten. Vår koppling till Zlatan Ibrahimovic är att han tillsammans med Volvo Cars och Svenska fotbollförbundet delade ut sitt stipendium, årets "Number10" på 1 miljon kronor, till Locker Room Talk på fotbollsgalan 2017. Det stipendiet har skapat möjlighet för Locker Room Talk att utveckla våra utbildningskoncept och nå ut till fler ungdomar och tränare. Killarna vi möter i omklädningsrummen ser upp till spelare som exempelvis Zlatan, oavsett vad de säger och gör. Därför är det viktigt för oss att prata om det tillsammans genom att problematisera och skapa förståelse kring förväntningar som formar killar för att i sin tur diskutera egenskaper hos goda förebilder.

10. Hur vet ni att ni gör skillnad på riktigt?

Vår grundide är att våra metoder aldrig kommer vara färdiga utbildningsprogram, vi kan alltid bli bättre. Detta med syfte att säkerställa att vi erbjuder våra målgrupp kvalitativ utbildning. Vi på Locker Room Talk jobbar med ungdomar för att skapa kreativa förslag på lösningar med utgångspunkt i evidensbaserat material som finns tillgängligt och vi tar däräven stöd av konsulter inom aktuellt område som konceptet avser. Vi investerar stor tid i att lyssna in målgruppen/målgrupperna, deras behov och föreslår lösningar på dessa utifrån ovan. När vi har utvecklat koncept som vi, utifrån det underlag vi har skapat, ser möjlighet till kan göra skillnad för målgruppen/målgrupperna, låter vi ytterligare experter inom området granska och utmana koncepten löpande tillsammans med oss. Vi tror på forskningsnära praktik och följeforskning som hjälper oss att utveckla materialet under tiden vi testar och utvecklar det. Parallellt uppdaterar vi materialet utifrån deras rapporter, medskick och även material från utvärderingar som både kan komma från experter och LRT:s egna utvärderingar. Därefter fortsätter denna modell upprepa sig med tanke på att vi tror på att utbildningskoncept löpande behöver uppdateras för att vara målgruppsanpassade.

11. Finns ni i hela Sverige?

Locker Room Talk har flera olika utbildningar, workshops och föreläsningar som vi erbjuder med en geografisk spridning som skiljer sig från varandra. Läs mer på den specifika utbildningen som är av intresse och sök efter vilka regioner som är aktuella.

12. Vilka idrotter riktar ni er till?

Vi riktar oss till alla lagidrotter.