douglas_7x5.jpg nfasth_ANF_9018_LR.jpg

Läs mer om hur Locker Room Talk finansieras.

Så finansieras Locker Room Talk

Locker Room Talk är icke-vinstinriktad och finansierar sin verksamhet genom avgifter från de idrottsföreningar och skolor man samarbetar med, samt sponsring och bidrag.

Insamlade medel möjliggör delvis och i en del sammanhang en subventionering för de idrottsföreningar och skolor som vi samarbetar med. Insamlade medel möjliggör även att Locker Room Talk kan bedriva forskning, sprida kunskap, driva opinion och engagera kring frågor som rör trygghet i killarnas omklädningsrum. 

Vi strävar efter transparens och ser det som vårt ansvar att beskriva verksamheten i öppenhet, så att givare och samarbetspartners ska känna sig trygga med att pengarna alltid används på bästa sätt i arbetet för att stoppa skitsnacket. Organisationens medel granskas årligen av auktoriserade revisorer och löpande av redovisningskonsulter för att säkra att vårt arbete sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att de insamlade medlen går till de ändamål som angetts.

Därtill, vid var vid gällande aktuella projekt, sker en granskning av en extern auktoriserad revisor utöver organisationens utsedda revisor om samarbetspartners och givare kräver detta.

INSAMLADE MEDEL

EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI

STYRELSE OCH
ADVISORY BOARD

EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI

LEDNING

EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI
EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI EKONOMI

När du skänker pengar till Locker Room Talk kan du vara trygg i att vi gör allt för att gåvan används på rätt sätt, där den gör störst nytta i vårt arbete för en jämställd idrott. Insamlade medel går till arbetet för att stoppa skitsnacket i form av utbildning, forskning/konsultation, opinionsbildning, råd och stöd. Därutöver går stödet till insamlingsarbete, marknadsföring och till ledning, planering och övrig administration.

Alla ledamöter i styrelsen och advisory board arbetar ideellt och erhåller inget arvode med undantag för ordförande och inadjungerad verksamhetschef.

Locker Room Talk:s ordförande väljs av stämman och styrelsen fastställer lönen. Styrelsen fastställer även lönen för organisationens verksamhetschef.