Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Genom denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när du bl.a. använder våra tjänster och interagerar med oss, samt vilka rättigheter du har som registrerad. 

Locker Room Talk ("LRT", "vi", "vår" eller "oss") är en ideell förening som tillhandahåller tjänster och produkter med utgångspunkt inom lagidrottens- och skolan omklädningsrum för att skapa nästa generations förebilder och idrottsutövare. LRT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Om du inte tillhandahåller personuppgifter till oss i enlighet med denna integritetspolicy, kan det hända att vi inte har möjlighet att tillhandahålla alla våra tjänster och produkter till dig eller interagera med dig på ett korrekt sätt.

 1. Hur vi behandlar dina personuppgifter

  1. Användning av appar och deltagande i utbildningsprogram

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra appar och deltar i våra utbildningsprogram. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du använder en app eller deltar i ett utbildningsprogram, för vilka ändamål som behandlingen sker och med stöd av vilken rättslig grund som behandling sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter. T.ex. namn, ålder, kön, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Administrera ditt användarkonto. T.ex. för att ge dig tillgång till tjänsterna i en app, ge dig support, och för att verifiera dig som behörig användare.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna tillhandahålla den app som du vill använda.


2. Enhets- och användningsuppgifter. T.ex. uppgift om din enhet och dess operativsystem, webbläsare, samt dina personliga inställningar.

Administrera ditt användarkonto. T.ex. för att kunna anpassa appen efter dina inställningar samt preferenser, och för att optimera den relevanta appen till din enhet.

3. Uppgifterna under punkt 1.

Tillhandahålla utbildningsprogram. T.ex. för att kunna registrera dig som deltagare till ett utbildningsprogram, och kommunicera med dig. 

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna tillhandahålla det utbildningsprogram som du har valt att delta i.


Hur får vi personuppgifterna

Vi får personuppgifterna från dig och kan även få personuppgifterna från din skola, förening eller arbetsgivare.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra IT-leverantörer (såsom applikationsutvecklare, CRM-leverantörer och molnlagringsleverantörer). Personuppgifterna delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras under den tid som du är registrerad som användare av en app och/eller utbildningsprogram, samt därefter upp till 6 månader efter att du har avregistrerats som sådan användare. Personuppgifter som behandlas i syfte att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t.o.m. dess att preskription inträder, vilket typiskt sett är tio år från kravets uppkomst.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas huvudsakligen inom EU/EES, men kan i vissa fall komma att överföras till och behandlas utanför EU/EES. Sådan överföring och behandling sker i så fall i enlighet med gällande lagstiftning och lämpliga skyddsåtgärder (såsom tillämpning av standardavtalsklausuler).

 1. Bidragshantering

Vi behandlar dina personuppgifter när du lämnar bidrag till oss. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du lämnar bidrag, för vilka ändamål som behandlingen sker och med stöd av vilken rättslig grund som behandling sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter. T.ex. namn, ålder, kön, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Administrera ditt bidrag. T.ex. för att bokföra bidraget, anteckna dig som bidragsgivare och kommunicera med dig.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna administrera ditt bidrag och att kommunicera med dig avseende bidraget.

2. Finansiell information. T.ex. kontonummer.

3. Uppgifterna under punkt 1–2.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk. T.ex. om du skulle ha rättsligt anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsligt anspråk mot dig.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot eller framställda rättsligt anspråk.

4. Uppgifterna under punkt 1–2.

Anonymisera dina personuppgifter för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och produkter. T.ex. för att kunna förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster, och analysera hur våra tjänster och produkter används.

Intresseavvägning. Vårt berättigande intresse består i att kunna anonymisera dina personuppgifter och använda dem för att förbättra våra tjänster och produkter.

Hur får vi personuppgifterna

Vi får personuppgifterna från dig.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra IT-leverantörer (såsom CRM-leverantörer och molnlagringsleverantörer). Personuppgifterna delas även med myndigheter om det krävs enligt lag. Vi kan även dela personuppgifterna med leverantörer av tjänster för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, samt uppnå kännedom om dig som bidragsgivare.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras i upp till tre år efter ditt senaste bidrag. Personuppgifter som vi måste behandla för att uppfylla krav enligt bokföringslagen behandlas t.o.m. det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Personuppgifter som behandlas i syfte att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t.o.m. dess att preskription inträder, vilket typiskt sett är tio år från kravets uppkomst.

Behandling utanför EU/EES

Samma som avsnitt 1.1.

 1. Försäljning av tjänster och produkter

Vi behandlar dina personuppgifter när du köper tjänster och produkter från oss. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du köper tjänster eller produkter, för vilka ändamål som behandlingen sker och med stöd av vilken rättslig grund som behandling sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter. T.ex. namn, ålder, kön, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Administrera och tillhandahålla tjänsten eller produkten. T.ex. för att kunna tillhandahålla eller leverera den tjänst eller produkt som du har köpt, och för att kunna ta emot betalning för tjänsten eller produkten.

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig.

2. Finansiell information. T.ex. bankkortsuppgifter och kontonummer.

3. Uppgift om produkt eller tjänst. T.ex. vilken produkt eller tjänst som du har köpt och när du köpte den.

4. Uppgifterna under punkt 1–3.

Service. T.ex. för att kunna tillhandahålla service till och kommunicera med dig avseende den produkt eller tjänst som du har köpt.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna tillhandahålla service till och kommunicera med dig.

5. Uppgifterna under punkt 1–3.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk. T.ex. om du skulle ha rättsligt anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsligt anspråk mot dig.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot eller framställda rättsligt anspråk.

6. Uppgifterna under punkt 1–3.

Anonymisera dina personuppgifter för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och produkter. T.ex. för att kunna förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster, och analysera hur våra tjänster och produkter används.

Intresseavvägning. Vårt berättigande intresse består i att kunna anonymisera dina personuppgifter och använda dem för att förbättra våra tjänster och produkter.


Hur får vi personuppgifterna

Samma som avsnitt 1.2.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra IT-leverantörer (såsom CRM-leverantörer, molnlagringsleverantörer, transportörer och e-handelsplattformsleverantörer). Personuppgifterna delas även med myndigheter om det krävs enligt lag. Personuppgifter som behandlas i syfte att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t.o.m. dess att preskription inträder, vilket typiskt sett är tio år från kravets uppkomst.

Lagringsperiod

Personuppgifter som vi måste behandla för att uppfylla krav enligt bokföringslagen behandlas t.o.m. det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Personuppgifter som behandlas i syfte att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t.o.m. dess att preskription inträder, vilket typiskt sett är tio år från det att kravets uppkomst.

Behandling utanför EU/EES

Samma som avsnitt 1.1.

 1. Marknadsaktiviteter och informationsutskick

Vi behandlar dina personuppgifter när du köper tjänster och produkter från oss. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar i anslutning till marknadsaktiviteter och informationsutskick, för vilka ändamål som behandlingen sker och med stöd av vilken rättslig grund som behandling sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter. T.ex. namn, ålder, kön, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Marknadsaktiviteter och informationsutskick. T.ex. för att kunna kommunicera med dig, skicka anpassade informationsutskick, bjuda in dig till och administrera deltagande på seminarier samt event.

Intresseavvägning. Vårt berättigande intresse består i att kunna genomföra marknadsaktiviteter, och skicka information till dig. I vissa fall kan behandling baseras på samtycke och i så fall informerar vi dig om det innan vi inhämtar ditt samtycke till sådan behandling.


Hur får vi personuppgifterna

Samma som avsnitt 1.2.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra IT-leverantörer (såsom CRM-leverantörer, molnlagringsleverantörer och e-handelsplattformsleverantörer). Personuppgifterna delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras fram till den tidigast infallande perioden av: (i) du drar tillbaka ditt samtycke eller motsätter personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål enligt nedan, (ii) ett år efter ditt senaste deltagande i ett våra event/seminarier, eller (iii) 2 år efter din anmälan som prenumerant till informationsutskick. 

Du kan när som helst avregistrera dig från informationsutskick genom att kontakta oss. Om behandlingen baseras på samtycke eller om du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål kommer vi att upphöra med behandlingen som avser samtycket eller för marknadsföringsändamål. 

Behandling utanför EU/EES

Samma som avsnitt 1.1.

 1. Rekrytering

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker anställning hos oss. Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar vid rekrytering, för vilka ändamål som behandlingen sker och med stöd av vilken rättslig grund som behandling sker.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter. T.ex. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Utvärdera och administrera din ansökan. T.ex. för att kunna utvärdera din ansökan, kommunicera med dig och bjuda in dig till intervju.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna utvärdera och administrera din ansökan. 

2. Utbildning- och arbetserfarenhet. T.ex. uppgifter om dina utbildningar och tidigare arbetsplatser.

3. Annan information lämnad av dig. T.ex. personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan eller korrespondens med oss.

4. Uppgifterna under punkt 1–3.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk. T.ex. om du skulle ha rättsligt anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsligt anspråk mot dig.

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot eller framställda rättsligt anspråk.


Hur får vi personuppgifterna

Vi får personuppgifterna från dig och vi kan även inhämta personuppgifter från eventuella referenser som du anger i din ansökan.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra IT-leverantörer (såsom leverantörer av rekryteringsverktyg och molnlagringsleverantörer). Personuppgifterna delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras under pågående rekryteringsprocess. Om din ansökan inte leder till en anställning, lagras personuppgifterna så länge som du har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot oss på grund av rekryteringsprocessen.

Behandling utanför EU/EES

Samma som avsnitt 1.2.

 1. Datasäkerhet

Vi vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 1. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter inkluderar bl.a. rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära tillgång till och få en kopia över de personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller icke fullständiga uppgifter om dig, rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlades in för eller behandlas på annat sätt, du invänder mot vår behandling och vi saknar viktigare berättigade skäl för att fortsätta behandlingen, vår behandling är olaglig, eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, rätt att invända mot behandlingen, rätt att begära att få ut och använda dina personuppgifter någon annanstans, och rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling som baseras på samtycke.

 1. Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål om vår personuppgiftsbehandling, t.ex. om du anser att den strider mot gällande dataskyddslagstiftning till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 1. Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter om vår behandling av dina personuppgifter, får du gärna kontakta oss på: 

Locker Room Talk

Org.nr. 802511-3039

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

info@lockerroomtalk.se 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 27 april 2022. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. I vissa fall kan vi lämna kompletterande information om viss personuppgiftsbehandling, som i så fall gäller i tillägg till denna integritetspolicy.