EIGHT WEEKS

Ta första steget för att bygga det ultimata omklädningsrummet.

Stäng ×

Eight Weeks är ett
8-veckorsprogram

För killar från
10 till 14 års ålder

Vi träffas en gång i veckan
30-60 minuter i samband med träning
- i omklädningsrummet

SoMe-Material

Fortsättningsplan

Coach Cards

Kursplan

Tillgång

Utbildning åtta veckor

EIGHT WEEKS

Utbildningsbevis

Plattform

LRT
CLUB

Utbildare

Licensierad

Utvärderingsresultat

Digital Affisch

SPELA MED LJUD
Stäng ×
SPELA MED LJUD
Stäng ×

Snacket börjar i omklädningsrummet.

Eight Weeks är ett peer-to-peer program under 8-veckor i emotionell intelligens med fokus på jämställd idrott och värdebaserat lagarbete i omklädningsrummet. En LRT-utbildare utbildar killar från 10 till 14 års ålder, en gång i veckan, från 30 minuter upp till en timme innan träningen börjar och i omklädningsrummet. Målet är att skapa en stark gruppkemi, trygg kultur och ta det första steget genom att bygga lagkoden.

COLAB_2.png
douglas_7x5-1637365332.jpg
nfasth_BNF_8314_LR.jpg

Eight Weeks är bara för killar. Det är sen gammalt.

Innan vi går vidare, låt oss reda ut några fler saker.

nfasth_ANF_9206_LR.jpg

Vi vill vara bäst i killarnas omklädningsrum. Vi vet inte mycket om tjejernas omklädningsrum, styrelserummet och är inte experter på allt som berör jämställdhet. Det vi fokuserar på är snacket i killarnas omklädningsrum. Hur de skapas, hur de ser ut och hur vi förvandlar det till metoder som skapar ett tryggare omklädningsrum och starkare team. Det var vår grundide när vi startade 2016 och vår plan är att fortsätta göra den bästa utbildningen för att skapa det ultimata omklädningrummet hos killar. Hoppas det känns okej för er.

nfasth_BNF_9164_LR.jpg

Kika närmare
på sessionerna.

Åtta sessioner. Alla med sitt syfte.
För en bättre lagkemi och en start.

01

SESSION 1

BUILDING TEAMS Syftet med session ett är att skapa en relation mellan dig och det lag du träffar. Ett förtroende som sedan kommer att ligga till grund för en respekt och öppenhet gentemot varandra under de kommande sessionerna. Målet är även att introducera och skapa en förståelse kring lagkodskartan.

02

SESSION 2

DEFINE EXPECTATIONS Syftet med session två är att definiera vilka existerande förväntningar som finns på killar i dagsläget och hur de kan ta sig uttryck i olika rum. För att definiera de olika förväntningarna börjar vi med att sätta en grund för vad förväntningar är för någonting och vilka förväntningar spelarna själva känner igen från sin egen vardag.

03

SESSION 3

ZONES Syftet med session tre är att tillsammans med spelarna skapa en förståelse kring hur vi agerar i tävlingssammanhang och hur detta är kopplat till både lagkodskartan och gruppens kemi. Sessionen introducerar här även maskulinitetens olika zoner.

04

SESSION 4

BACCHIS FACES Syftet med session fyra är att diskutera hur vi förhåller oss till rådande förväntningar som finns på killar och på killars beteende, exempelvis delaktig maskulinitet. Vi övar på att identifiera situationer, tankesätt och handlingar.

05

SESSION 5

JOKES AS A GUARD Syftet med session fem är att diskutera spelarnas uppfattning av våld, skämt och hur skämt många gånger kan användas som en täckmantel till bland annat våld. Dessa beteendemönster kan även ha kopplingar till de olika zonerna kring förväntningar på killar. Sessionen kontextualiserar även samtycke till spelarnas vardag i förhållande till våld, skämt och förväntningar på killar.

06

SESSION 6

INVERT TRASH-TALK Syftet med sessionen är att skapa en förståelse för de negativa följder ord som skapar negativ stämning hämtade från spelarnas vardag skapar. Vi vill förstå bakgrunden och följderna kring detta för att därefter invertera det till ord vi egentligen vill säga för att skapa ett schysstare klimat.

07

SESSION 7

THE BYSTANDER Syftet med sessionen är att få en inblick i åskådarperspektivet, förstå dess konskevenser och hur man kan gå från att vara en åskådare till att göra skillnad utan att själv hamna utanför. Diskussionerna baserar sig i spelarnas vardag och med hjälp av filmunderlag som fokuserar på omklädningsrummet.

08

SESSION 8

TAKE A STAND Syftet med sessionen är att både få en förståelse för att det inte finns några enkla lösningar för att vara i grön zon och sluta följa destruktiva förväntningar. Det finns en stor risk att man fastnar i gul zon och därför är målet att öva på att säga ifrån utan att själv hamna utanför med fokus på fler rum än omklädningsrummet.

Coach Cards
För ledare att genomföra mellan sessionerna.
coachcards_big.png

Samtalskort för att öka lagkemin.

Mellan våra utbildningssessioner får du som ledare tillgång till samtalskort där du kan fortsätta arbetet med spelarna fram till att vi ses nästa gång.

FÖRSNACK INNAN START

Syftet med det här samtalet är att skapa en förståelse för att Locker Room Talk ska genomföra sina utbildningssessioner hos er, dina förväntningar på spelarna och att genomföra en kort gemensam reflektion kring respekt.

ANSVAR & HANDLINGAR

Syftet med det här samtalet är inse följderna som kommer med spelarnas agerande och språkbruk. Reflektera kring ansvar över sig själv, teamet och vuxna.

DIGITALT SNACK

Syftet med det här samtalet är att spelarna diskuterar kring aktiviteter online, spelsammanhang och sociala appar med fokus på att skapa trygga digitala utrymmen för sig själv och andra.

KÄNNA IGEN OCH REGLERA

Syftet med det här samtalet är diskutera olika nivåer av känslor på och utanför plan med fokus på att känna igen, förstå, påverka och reglera.

FÖRSTÅELSE FÖR ZONER

Syftet med det här samtalet är att skapa förståelse för kopplingen mellan maskulinitetens olika zoner och spelarnas handlingar inom och utanför laget. Vi vill också diskutera hur vi kan hantera situationer utan hot, press eller våld.

FÖRSTÅELSE FÖR SAMTYCKE

Syftet med det här samtalet är att diskutera och respektera personliga gränser kring aktiviteter för att skapa hälsosamma, säkra relationer och situationer med fokus på förståelse för samtycke.

ORDVAL & BETYDELSE

Syftet med det här samtalet är att förstå att språket man använder sig av kan vara skadligare än väntat. Vägra att använda språk som nedvärderar andra och välj istället att anpassa ordval för att visa respekt.

SCHYSSTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Syftet med det här samtalet är att skapa förståelse för vilka känslor som skapas hos en själv och andra beroende på det egna förhållningssättet.

SUMMERING LAGKODSKARTA

Syftet med det här samtalet är att fylla på och utveckla de utrymmen i lagkodskartan som tidigare inte har arbetats med. I detta samtal lyfter vi några exempel kring hur detta skulle kunna genomföras.

Kort sikt
Mål för Eight Weeks.

Ökad medvetenhet
inom emotionell
inteligens.

GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS

Ökad medvetenhet
inom jämställd idrott.

GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS

Ökad medvetenhet
inom värdebaserat
lagarbete.

GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS
Vad vi mäter
I samband Eight Weeks.
  • Kunskap & medvetenhet
  • Attityd - MAMS
  • Beteende - Moral atmosphere
nfasth_BNF_8798_LR.jpg

Effektfullt

Utvärderingsfrågorna till Eight Weeks är utvecklade tillsammans med organisationen Effektfullt. De är Sveriges största tvärsektoriella kunskapsnod och medlemsorganisation för verksamheter som vill bli ännu vassare på att mäta den nytta de uppnår för människor och miljö. Fokus är bland annat att mäta, analysera och synliggöra sina effekter, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta.

Läs mer om effektfullt ›
nfasth_BNF_8753_LR.jpg

Vi intervjuar
spelarna
Vid utvalda
sessioner.

aktivitet_big.png

Se spelarnas resultat i LRT-Club.

För att få en indikation på hur väl angreppssättet når fram och påverkar spelarna i omklädningsrummet gör vi alltid en utvärdering med alla lag vi träffar. Denna utvärdering får ni som förening därefter tillgång till. Spelarna intervjuas under olika perioder beroende på utvärderingsmetod men grundfokuset är att ställa frågor innan start och efter avslutad utbildning. Det är däremot viktigt att komma ihåg att Eight Weeks är ett första steg i ert förändringsarbete och det krävs än mer arbete för att göra långsiktig förändring.

nfasth_BNF_9444_LR.jpg

Professor eller
ung utbildare?

Ja, vi väljer våra utbildare alla dagar i veckan för att utbilda i
killarnas omklädningsrum. Låt oss berätta varför.

nfasth_BNF_9227_LR.jpg

LRT-utbildare. Vi ser tydligt att unga killar, de vi träffar i omklädningsrummen, behöver fler förebilder. Skitsnack stannar inte i omklädningsrummet, utan det följer med ut i livet och in i andra rum. Våra utbildare är mer än bara utbildare, de är unga representanter med egen idrottsbakgrund som vi tror att killarna kan relatera till. Bättre än en professor iallafall.

Våra utbildare genomgår en omfattande rekryteringsprocess och Locker Room Talk:s utbildning för utbildare. Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. därför får alla utbildare slutföra ett personlighetstest samt ett test som mäter logisk slutledningsförmåga. Testerna är baserade på gedigen forskning och validerade att förutse prestation i arbetet.

ALVA LABS
Stäng ×
ALVA LABS
Stäng ×
  • Inga brott eller anmärkningar i belastningsregistret
  • Har själv en idrottsbakgrund eller är fortfarande aktiv
  • Utbildad i grunder inom emotionell intelligens, värdebaserat ledarskap, pedagogik, specialpedagogik, retorik och jämställdhet
  • Licensierad efter uppkörningsprov med handledare

Vi backar aldrig för en utmaning. Vi tror på forskningsnära praktik.

Visst, vi rekommenderar inte professorer som utbildar unga killar omklädningsrum, men gärna forskare som utmanar, utvecklar och föreslår ändringar till våra koncept för att vi ständigt ska utvecklas. Vår grundfilosofi är att Eight Weeks aldrig kommer vara ett färdigt utbildningsprogram, vi kan alltid bli bättre. Vi kommer göra misstag, lära oss av dem och på det sättet ta Eight Weeks in i framtiden.

nfasth_ANF_8819_LR.jpg

Vi vill inte skapa revolutionerade verktyg. Vi vill att de ska fungera, vara enkla och göra skillnad med hjälp av moderna hjälpmedel. Därför vill vi att våra koncept ska ha grund i vetenskapliga verktyg och att verksamheten ska ha koppling till akademin. Ett arbete som vi vill ska genomsyra hela organisationen i alla led.

nfasth_BNF_8504_LR.jpg

Vi backar aldrig en utmaning. Vad betyder det i praktiken? Jo, vi tog kontakt med Riksidrottsförbundet. Frågade om bland de två mest kompetenta forskarna i landet inom etnologi och pedagogik från Malmö och Umeå Universitet för att granska en tidigare version av verktyget. De följde oss under två år. Skickade med feedback och utvecklingsförslag. Vi använde deras rapport till att skapa en helt ny version av verktyget och vi skulle göra det när som helst igen. Nästan när som helst iallafall. Framförallt följeforskning som följer oss löpande och ger oss konkreta utvecklingsförslag. Vi måste hinna uppdatera och testa materialet också. Hör av dig om du är forskare som läser det här.

Om vi verkligen är i omklädningsrummet?

Se hur en utbildningssession kan se ut. Och ja, vi ses i omklädningsrummet.

PREVIEW
Stäng ×

Eight Weeks är ett program som ständigt utvecklas och detta är enbart en preview utan ljud för att demonstrera hur en utbildningssession faktiskt kan se ut.

Urval av klubbar.

IFK Norrköping

Utbildning har genomförts med klubbens ungdomar.

Växjö Lakers

Utbildning har genomförts med klubbens ungdomar.

KFUM Örebro innebandy

Utbildning har genomförts med klubbens ungdomar.

Hammarby IF

Utbildning har genomförts med klubbens ungdomar.

Malmö Redhawks

Utbildning har genomförts med klubbens ungdomar.

IK Sirius

Utbildning har genomförts med klubbens ungdomar.

Det här säger de om Eight Weeks.

Se videoklippen från klubbarna.

IFK NORRKÖPING
Stäng ×
MALMÖ REDHAWKS
Stäng ×

Från A till Z - eller ja, snarare från ett till tre.

Intresseanmälan
och demonstration

Intern förankring
och bokning

Planering och
genomförande

Information
till klubben och föräldrar? Vi löser det.
douglas_start-1656685895.jpg

Presentera LRT för klubben. Vi har jobbat med tusentals ungdomar och vet att varje klubb är olika. Det är viktigt att informera föräldrar, ledare och andra i relation till klubben om det arbete som ska genomföras. Vi förser er med underlag.

nfasth_BNF_9034_LR_edited.png

Utskick till vuxna. Skicka ut information till personal, vuxna och andra berörda inom klubben. Materialet går även att skicka till föräldrar för att ge dem en inblick i programmet och vad deras ungdomar ska genomföra.

LRT_Affish_table.png

Visa att ni jobbar med Locker Room Talk. Sätt upp affischerna i omklädningsrummet, korridoren - ja precis vart ni vill. En affisch kanske inte gör så mycket på egen hand, men kan vara ett sätt för att påminna om att ni jobbar med organisationen.

Låt oss hjälpa er att synas på sociala medier.

supportlrt_shystavard.png
durmaz_orange_7x5.png
douglas_start-(1).png
8W_SoMe_story.jpg

Visa att ni vill göra skillnad.

Använd våra mallar för sociala medier och visa för era följare att ni ska påbörja ett arbete med fokus på jämställd idrott, värdebaserat lagarbete och emotionell intelligens.

nfasth_BNF_9397_LR.jpg

Vi avslutar med att skicka
fler verktygsförslag.

Eight Weeks är enbart starten på er resa. för att ni ska komma igång. Med hjälp av en fortsättningsplan tipsar vi om hur ni kan fortsätta arbetet för en jämställd idrott och ökad lagkemi.

academy_big-min-(1).png

Förslag på fortsättning.

När utbildningen är avslutad skickar vi förslag på fortsättning. Det kan exempelvis innebära att vi listar förslag på andra verktyg och/eller föreläsningar och workshops från LRT som lämpar sig väl att fortsätta med. Men det kan även vara tips och förslag på verktyg från andra organisationer som i vissa fall kan lämpa sig bättre beroende på era behov.

Ta ställning
med utbildningsbeviset.

Digitalt bevis

Tillgängligt i LRT-Club.

Fysiskt bevis

Ladda ner beviset från LRT-Club till din dator och skriv ut.

Välj en utbildning för er start i resan för att bli bäst i omklädningsrummet.

Prisplan. Ett lag är vanligtvis mellan 8-25 ungdomar.

Det går att se över pris sett till antal deltagare och/eller för ett helt lag.

För mer information gällande pris: boka en demonstration med oss så berättar vi mer.

Delbetala i din takt.

Antal lag

Ett lag

Pris

På förfrågan

Våra priser är räknade utifrån utbildning av ett lag inklusive moms och övriga avgifter som kan tillkomma. För mer information gällande pris: boka en demonstration med oss så berättar vi mer.

Innehåll

Innehåll

+ Licensierad utbildare från LRT

+ Utbildning åtta veckor x 30-60 minuter med ett lag

+ Eight Weeks Coach Cards

+ Utvärderingsresultat

+ Fortsättningsplan

+ SoMe bilder för delning

+ Bevis på genomförd utbildning

+ Digital affisch

+ Tillgång till en lightversion av kursplanen för Eight Weeks

Betala i er egen takt upp till ett år.

Total betalning

På förfrågan
en betalning

Faktura

Vid start av
utbildning
Behöver ni stöd?

Fråga en partner

Plan på 3 månader

På förfrågan
tre betalningar

Faktura

Vid start av
utbildning
Behöver ni stöd?

Fråga en partner

Plan på 6 månader

På förfrågan
6 betalningar

Faktura

Vid start av
utbildning
Behöver ni stöd?

Fråga en partner

Plan på 12 månader

På förfrågan
12 betalningar

Faktura

Vid start av
utbildning
Behöver ni stöd?

Fråga en partner

Datum.

FEB-MAR

PERIOD

MALMÖ-NORRKÖPING-LINKÖPING-FINSPÅNG-STOCKHOLM-UPPSALA

APR-MAJ

PERIOD

MALMÖ-NORRKÖPING-LINKÖPING-FINSPÅNG-STOCKHOLM-UPPSALA

JUN-JUL

PERIOD

MALMÖ-NORRKÖPING-LINKÖPING-FINSPÅNG-STOCKHOLM-UPPSALA

OKT-NOV

PERIOD

MALMÖ-NORRKÖPING-LINKÖPING-FINSPÅNG-STOCKHOLM-UPPSALA

LRT-CLUB

Välkommen till vår klubb.

LRT-Club är samlingsplattformen för alla våra utbildningar. Håll koll på det mesta i en app. Finns nu tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play.

club_utforska-min.png

Utforska

Kontrollera tillgänglighet och utforska bland våra utbildare för att boka er utbildning.

club_session.png

Utbildningar

Följ era aktiva utbildningar och chatta direkt med er kontaktperson på LRT.

club_aktivitet-min.png

Aktivitet

Se hur många ungdomar som har utbildats och även vilka resultat som har uppnåtts.

Vill ni veta mer? Boka demo nu.

Boka en kostnadsfri demonstration digitalt via länk där vi på Locker Room Talk berättar mer djupgående om oss, Eight Weeks och hur vi ser till att just ni kan komma igång.

Se våra paket
för idrott.

Anpassade förslag.

Gå till våra paket för idrottsföreningar > ›
nfasth_BNF_9103_LR.jpg

Riktlinjer Eight Weeks

För att genomföra en god utbildning finns några
riktlinjer som ni behöver ta hänsyn till:

⦿ Att ni är medvetna om att Eight Weeks är ett första steg i ert arbete för ett mer inkluderande lag. Det är viktigt att sedan följa upp med flera verktyg och genomföra återkommande/regelbundna aktioner för att göra en förändring på sikt. Eight Weeks kan inte i sig på egen hand genomföra en hel förändring, syftet är att hjälpa er att komma igång och skapa en god grund som ni sedan med hjälp av Locker Room Talk kan bygga vidare på.

⦿ Utse en ansvarig person internt som blir kontaktperson för samarbetet med Locker Room Talk.

⦿ Det är viktigt att den som blir utsedd till kontaktperson också har tillgång till att bland annat skicka ut information till resten av organisationen, till ungdomarnas föräldrar med flera.

⦿ I förankringsprocessen är det viktigt att du och ni känner till att följande sessioner kopplade till Eight Weeks enbart är riktade till killgrupper. Det vill säga att vi inte utbildar tjejgrupper. Undantag är om det redan finns en eller ett fåtal tjejer som spelar i det pojkgrupper vi ska utbilda. I annat fall hänvisar vi till organisationer som exempelvis Make Equal, FATTA och Futebol Da Forca som har mer anpassat material riktat till tjejer.

⦿ Du/ni som ledare kommer att vara med i alla utbildningssessioner i omklädningsrummet, med tanke på att ni som förebilder behöver vara med i förändringsprocessen. Det förutsätter att du/ni behöver kolla igenom samtliga bilagor och filmer som skickas av Locker Room Talk innan utbildningsstart för att få full insyn kring hur vi jobbar och vad vi förväntar oss av er.

⦿ Att ni avsätter minst 30 minuter och max en timme åt genomförandet kring respektive Eight Weeks session, en gång i veckan under åtta veckor innan träningen eller under ordinarie träningstid. Observera att datum, plats och tid för utbildningsessionerna bestäms i samråd med er och den utbildare som ska genomföra uppdraget. Om tiderna ändras är det viktigt att ni meddelar detta till berörd utbildare i god tid. Det är inte en garanti att utbildare på LRT kan möta upp de tidsändringar som ni föreslår.

⦿ Att det finns en bestämd starttid och en bestämd dag i veckan för utbildningsessionerna. Dessa ska vara densamma varje vecka, om det inte är möjligt ska ni som lag komma med ett alternativt förslag på lösning.

⦿ Att ni kan förse vår utbildare med ett omklädningsrum där ni träffas varje vecka. Om ni inte har tillgång till ett omklädningsrum ska ni kunna förse vår utbildare med en motsvarighet till omklädningsrummet som också är samma plats LRT-utbildaren och laget träffas under samtliga sessioner.

⦿ Att ni avsätter tid till att på egen hand genomföra utbildningssessioner med era spelare mellan LRT-utbildarens Eight Weeks-sessioner. LRT förser er med underlag för detta, exempelvis kortare samtal i form av Coach Cards som erbjuds i samband med starten till Eight Weeks.

Fråga en partner.

Samarbeta med fler och ställ frågan med ett färdigt mail.