Visual-Sweden_logotapet-1.jpg

100:ade medlemmen Visual Sweden

Vi otroligt stolta över att presentera att Locker Room Talk är den 100:ade medlemmen i Visual Sweden. Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.

Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här. Merparten är företag som utvecklar nya lösningar på området. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 100-tal mindre, medelstora och stora företag.

Med bakgrund i Locker Room Talk:s digitala utbildningsatsningar är detta ett värdefullt steg i vår utvecklingsresa.

Vi ser fram emot att jobba vidare med detta samarbete!

Läs mer om Visual Sweden här: https://www.visualsweden.se/