Beachflaggor

sessioner från Eight Weeks

Coach Journey för besökare & ledare

Tournaments standard är ett anpassat koncept för de gräsrotsturneringar som tydligt vill ta ställning gällande turneringens värdegrund. Det här är vårt turneringskoncept för er. Välj mellan det kompletta full concept med allt innehåll eller alternativa specialinriktade paket. 

Full standard concept

TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS

Full standard concept

Beachflaggor

I anknytning till området för turneringen, sätter Locker Room Talk upp beach flaggor  där utbildare från LRT bemannar området som skapas.

Eight Weeks-sessions

Innan turneringen startar, har LRT tillsammans med anordnarna, skapat ett färdigt schema med grupper av ungdomar som ska utbildas. Dessa görs i omklädningsrum i anknytning till arrangörernas område och/eller utomhus i området med Locker Room Talks beachflaggor. Väl på turneringen kommer dessa grupper var för sig bli utbildade inom en 30-minuterssession i Locker Room Talk:s metod Eight Weeks.


Coach Journey med besökare

Till området med beachflaggor har Locker Room Talk även med sig ledarprogrammet Coach Journey som genomförs i Virtual Reality. Här kan både ledare och besökare få genomföra ett smakprov på programmet.


Mål för innehåll

⚬ Ökad trygghet och förtroende för turneringen

⚬ Ökad medvetenhet om Locker Room Talk:s vision och mission

⚬ Ökad medvetenhet om tränaren & föräldrarnas roll som förebild


Intresseamälan

scrollas längst ner och fyll i formuläret.

  • Pris: på förfrågan inklusive moms exklusive resa & logi

  • Målgrupp: Killar, tränare och besökare på turneringen

  • Längd: Anpassas efter överenskommelse (max 8 timmar)

Standard Eight Weeks

TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS

Standard Eight Weeks

Beachflaggor

I anknytning till området för turneringen, sätter Locker Room Talk upp beach flaggor  där utbildare från LRT bemannar området som skapas.

Eight Weeks-sessions

Innan turneringen startar, har LRT tillsammans med anordnarna, skapat ett färdigt schema med grupper av ungdomar som ska utbildas. Dessa görs i omklädningsrum i anknytning till arrangörernas område och/eller utomhus i området med Locker Room Talks beachflaggor. Väl på turneringen kommer dessa grupper var för sig bli utbildade inom en 30-minuterssession i Locker Room Talk:s metod Eight Weeks.

Mål för innehåll

⚬ Ökad trygghet och förtroende för turneringen

⚬ Ökad medvetenhet om Locker Room Talk:s vision och mission

⚬ Ökad medvetenhet om tränaren & föräldrarnas roll som förebild


Intresseamälan

scrollas längst ner och fyll i formuläret.

  • Pris: på förfrågan inklusive moms exklusive resa & logi

  • Målgrupp: Killar, tränare och besökare på turneringen

  • Längd: Anpassas efter överenskommelse (max 8 timmar)

Standard Coach Journey

TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS

Standard Coach Journey

Beachflaggor

I anknytning till området för turneringen, sätter Locker Room Talk upp beach flaggor  där utbildare från LRT bemannar området som skapas.

Coach Journey med besökare

Till området med beachflaggor har Locker Room Talk även med sig ledarprogrammet Coach Journey som genomförs i Virtual Reality. Här kan både ledare och besökare få genomföra ett smakprov på programmet.

Mål för innehåll

⚬ Ökad trygghet och förtroende för turneringen

⚬ Ökad medvetenhet om Locker Room Talk:s vision och mission

⚬ Ökad medvetenhet om tränaren & föräldrarnas roll som förebild


Intresseamälan

scrollas längst ner och fyll i formuläret.

  • Pris: på förfrågan inklusive moms exklusive resa & logi

  • Målgrupp: Killar, tränare och besökare på turneringen

  • Längd: Anpassas efter överenskommelse (max 8 timmar)

INTRESSEANMÄLAN

Val av koncept*

VILLKOR

Om inget annat avtalats gäller följande villkor:

Vid föreläsningar & workshops är priserna exklusive eventuella kostnader för resor, boende och traktamente. Kvitton för dessa kostnader levereras på begäran.

Fakturering sker efter avtalets signering, med betalningsvillkor på 30 dagar. Fakturering sker separat via email till kundens angivna email-adress i avtal.

Vid avbruten beställning 15 till 30 dagar innan leveransdatum faktureras 50% av offererat pris. Senare än 14 dagar innan leveransdatum faktureras 100%.

Leveransdatum är genomförande datum för utbildningsinsatser eller planerat startdatum för ett uppdrag.

Vid köp av exempelvis utbildningsprogram, turneringar, licensieringar av koncept/metoder gäller även separata riktlinjer. Dessa ska bifogas som separata filer tillhörande avtalet om tillgängligt för den specifika utbildningen.