Omklädningsrumsmonter

Sessioner från Eight Weeks

Coach Journey för besökare & ledare

Tournaments ultimate är för de som vill ta ett steg längre än alla andra. De som både vill ha en kvalitativ utbildning, men som aldrig håller tillbaka på att maximera upplevelsen för sina besökare och deltagare. Det här är vårt ultimata turneringskoncept. Välj mellan det kompletta full concept med allt innehåll eller alternativa specialinriktade paket. 

Full ultimate concept

TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS

Full ultimate concept

Omklädningsrumsmonter

I anknytning till området för turneringen, bygger Locker Room Talk upp en omklädningsrumsmonter i stil med ett fullskaligt omklädningsrum där utbildare från LRT bemannar denna monter.

Eight Weeks-sessions

Innan turneringen startar, har LRT tillsammans med anordnarna, skapat ett färdigt schema med grupper av ungdomar som ska besöka omklädningsrumsmontern. Väl i montern kommer dessa grupper var för sig bli utbildade inom en 30-minuterssession i Locker Room Talk:s metod Eight Weeks.

Coach Journey med besökare

I omklädningsrumsmontern har Locker Room Talk även med sig ledarprogrammet Coach Journey som genomförs i Virtual Reality. Här kan både ledare och besökare få genomföra ett smakprov på programmet.

Mål för innehåll

⚬ Ökad trygghet och förtroende för turneringen

⚬ Ökad medvetenhet om Locker Room Talk:s vision och mission

⚬ Ökad medvetenhet om tränaren & föräldrarnas roll som förebild


Intresseamälan

scrollas längst ner och fyll i formuläret.


  • Pris: på förfrågan inklusive moms exklusive resa & logi

  • Målgrupp: Killar, tränare och besökare på turneringen

  • Längd: Anpassas efter överenskommelse (max 8 timmar)

Ultimate Eight Weeks

TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS

Ultimate Eight Weeks

Omklädningsrumsmonter

I anknytning till området för turneringen, bygger Locker Room Talk upp en omklädningsrumsmonter i stil med ett fullskaligt omklädningsrum där utbildare från LRT bemannar denna monter.

Eight Weeks-sessions

Innan turneringen startar, har LRT tillsammans med anordnarna, skapat ett färdigt schema med grupper av ungdomar som ska besöka omklädningsrumsmontern. Väl i montern kommer dessa grupper var för sig bli utbildade inom en 30-minuterssession i Locker Room Talk:s metod Eight Weeks.

Mål för innehåll

⚬ Ökad trygghet och förtroende för turneringen

⚬ Ökad medvetenhet om Locker Room Talk:s vision och mission

⚬ Ökad medvetenhet om tränaren & föräldrarnas roll som förebild


Intresseamälan

scrollas längst ner och fyll i formuläret.

  • Pris: på förfrågan inklusive moms exklusive resa & logi

  • Målgrupp: Killar, tränare och besökare på turneringen

  • Längd: Anpassas efter överenskommelse (max 8 timmar)

Ultimate Coach Journey

TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS
TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS TOURNAMENTS

Ultimate Coach Journey

Omklädningsrumsmonter

I anknytning till området för turneringen, bygger Locker Room Talk upp en omklädningsrumsmonter i stil med ett fullskaligt omklädningsrum där utbildare från LRT bemannar denna monter.

Coach Journey med besökare

I omklädningsrumsmontern har Locker Room Talk även med sig ledarprogrammet Coach Journey som genomförs i Virtual Reality. Här kan både ledare och besökare få genomföra ett smakprov på programmet.

Mål för innehåll

⚬ Ökad trygghet och förtroende för turneringen

⚬ Ökad medvetenhet om Locker Room Talk:s vision och mission

⚬ Ökad medvetenhet om tränaren & föräldrarnas roll som förebild


Intresseamälan

scrollas längst ner och fyll i formuläret.

  • Pris: på förfrågan inklusive moms exklusive resa & logi

  • Målgrupp: Killar, tränare och besökare på turneringen

  • Längd: Anpassas efter överenskommelse (max 8 timmar)

INTRESSENAMÄLAN

Val av koncept*

VILLKOR

Om inget annat avtalats gäller följande villkor:

Vid föreläsningar & workshops är priserna exklusive eventuella kostnader för resor, boende och traktamente. Kvitton för dessa kostnader levereras på begäran.

Fakturering sker efter avtalets signering, med betalningsvillkor på 30 dagar. Fakturering sker separat via email till kundens angivna email-adress i avtal.

Vid avbruten beställning 15 till 30 dagar innan leveransdatum faktureras 50% av offererat pris. Senare än 14 dagar innan leveransdatum faktureras 100%.

Leveransdatum är genomförande datum för utbildningsinsatser eller planerat startdatum för ett uppdrag.

Vid köp av exempelvis utbildningsprogram, turneringar, licensieringar av koncept/metoder gäller även separata riktlinjer. Dessa ska bifogas som separata filer tillhörande avtalet om tillgängligt för den specifika utbildningen.