ALLMÄNNA

ARVSFONDEN

Utbildningstrappan för en jämställd idrott. Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025. Scrolla ner för att läsa mer om projektet.

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

2022-2025

Tidplan
Form
  • Projektstöd
Stöd
  • Allmänna Arvsfonden
Fokus
  • Metodutveckling

Beskrivning av projektet

Locker Room Talk har under ett antal år arbetat med att ta fram digitala utbildningar för killar 10 - 14 år kring attityder och värderingar i omklädningsrummen.

Nu vill organisationen dels utveckla redan befintliga utbildningar och ta fram nya, dels vända sig till en yngre målgrupp. Syftet är att arbeta med framför allt killars attityder mot tjejer, men även killars attityd gentemot varandra i fysiska såväl som digitala miljöer med koppling till omklädningsrummet. Målgruppen är barn 6 till 14 år. Projektet ska dessutom vända sig direkt till målgruppen samt ge tränare, föreningspersonal och vårdnadshavare handledning och verktyg för att få en större insyn i hur de kan jobba med jämställdhet och schyssta attityder i en moderniserad värld med hjälp av att kliva in i virtuella scenarion och hantera dessa. Målet är att det digitala utbildningskoncept som tas fram ska bidra till ett långsiktigt arbete med jämställdhet inom svensk idrott och i samhället i stort. Projektet genomförs i samarbete med idrottsföreningar, kommuner och andra aktörer som möter målgruppen.